Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Tilgodehavende

Hvad er et tilgodehavende?

Et tilgodehavende er det beløb, en virksomhed har udestående hos eksempelvis kunder. Dette udgør en væsentlig del af virksomhedens aktiver, idet det er penge, som virksomheden forventer at modtage. En virksomhed kan have tilgodehavender fra flere kilder, herunder kunder (debitorer), leverandører ved forudbetalinger, eller fra SKAT i form af momsretur.

Forskellige typer af tilgodehavender

Der findes flere forskellige typer af tilgodehavender, herunder:

Debitorer: Dette er det beløb, som kunder skylder for leverede varer eller ydelser. En hurtig omsætning af disse tilgodehavender er afgørende for virksomhedens likviditet.

Leverandører: Hvis en virksomhed har betalt for meget til en leverandør, opstår der et tilgodehavende, idet leverandøren skylder virksomheden penge.

Momsretur: Hvis en virksomhed har betalt mere i købsmoms end den har indtjent i salgsmoms, vil virksomheden have et tilgodehavende hos SKAT, som den får retur ved momsopgørelsen.
Regnskabsmæssig behandling af tilgodehavender

I regnskabet behandles tilgodehavender som et aktiv, fordi det er penge, virksomheden forventer at modtage. Tilgodehavender fra debitorer præsenteres ofte som en separat post i årsregnskabet, da dette ofte udgør en betydelig del af virksomhedens udestående midler.

Håndtering af ubetalte tilgodehavender

Hvis et tilgodehavende ikke bliver betalt, skal virksomheden sammen med en revisor vurdere sandsynligheden for fremtidig betaling. Er det usandsynligt, at betaling vil finde sted, skal tilgodehavendet afskrives som et tab.

Yderligere information om tilgodehavender og deres behandling bør søges hos en professionel revisor.

Relaterede termer omfatter debitor, momsopgørelse og tab på debitorer.