CVR nummer

Hvad er et CVR-nummer?Et CVR-nummer tjener som en entydig identifikation af virksomheder i Danmark, på lige fod med hvordan CPR-nummeret identificerer danske statsborgere. Dette nummer er afgørende for virksomhedens identitet i alle officielle sammenhænge, fra skattemæssige forhold til handel og korrespondance med offentlige myndigheder.CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister, som…

0 kommentarer

Budget

Hvad er et budget?Et budget er en grundlæggende økonomisk plan, der skitserer en forventet balance mellem indtægter og udgifter over en bestemt tidsperiode. Det tjener som et værktøj til at forudsige og kontrollere en virksomheds eller en privatpersons økonomi, og hjælper med at sikre, at ressourcerne anvendes effektivt.Formålet med et…

0 kommentarer

Tilbud

Hvad er et tilbud?Et tilbud er en formel erklæring fra en leverandør om at levere varer eller tjenester til en fastsat pris under angivne vilkår. Dette dokument er ofte et forstadium til den egentlige handel, hvor varer eller tjenester udveksles.Grundlæggende viden om tilbudEt tilbud bliver en bindende aftale, når det…

0 kommentarer

Topskat

Hvad er topskat?Topskat er en ekstra skat pålagt personer i Danmark med en årlig indkomst over en bestemt grænse. For 2024 er denne grænse fastsat til 588.900 kroner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget. Skattesatsen for topskat i 2024 er 15%.Hvordan fungerer topskat?I Danmark er indkomstskattesystemet designet til at støtte velfærdsstaten gennem…

0 kommentarer

Leasing

Hvad er leasing?Leasing er en finansieringsform, hvor du betaler for brugsretten til en vare, typisk en bil, over en fastlagt periode. Dette giver mulighed for at bruge bilen, mens ejerskabet forbliver hos leasingfirmaet.Hvad indebærer en leasingaftale?Når du indgår en leasingaftale, starter du med at betale en initial ydelse, efterfulgt af…

0 kommentarer

GDPR

Hvad er GDPR?GDPR, eller Den Generelle Databeskyttelsesforordning, er en EU-lovgivning indført for at styrke og harmonisere databeskyttelsen for alle individer inden for EU. Denne forordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, har betydelig indvirkning på alle organisationer, der indsamler, behandler, og opbevarer persondata om EU-borgere, uanset hvor organisationen…

0 kommentarer

Forsikring

Hvad er en forsikring?Forsikring er din økonomiske sikkerhedsnet, der træder i kraft, hvis uforudsete hændelser rammer dig, dit hjem, dine ejendele eller din virksomhed. For selvstændige erhvervsdrivende er det særligt relevant at overveje en række forsikringer for at sikre både virksomhedens drift og personlige økonomi.Der eksisterer mange typer forsikringer, designet…

0 kommentarer

Fritvalgskonto

Hvad er en fritvalgskonto?En fritvalgskonto giver dig mulighed for at opsamle en fast del af din løn, som er berettiget til ferie, hvis din arbejdsplads tilbyder dette gennem en overenskomst eller en lokalaftale. Denne opsparing kan anvendes til blandt andet ekstra fritid eller forhøjet pensionsindbetaling.En fritvalgskonto er en måde at…

0 kommentarer

Billy

Hvad er Billy?Billy er et digitalt regnskabsprogram, udviklet i Danmark, der primært retter sig mod selvstændige erhvervsdrivende og små virksomheder. Programmet tilbyder en række funktioner, der gør regnskabsføringen mere tilgængelig og effektiv.Kontolinks integration til BillyKontolink tager udgangspunkt i transaktioner i banken og finder automatisk de tilhørende bilag fra mail, Dropbox…

0 kommentarer

APP

Hvad er en app?En app, kort for applikation, er et softwareprogram designet til brug på enheder som smartphones, tablets eller computere. Apps bruges til en lang række formål og kan variere fra enkle værktøjer som lommelygter til komplekse systemer for virksomhedsstyring.Kontosnap en app til indsamling af bilagEt eksempel på en…

0 kommentarer

Indhold slutter

Der er ikke flere sider af loade