Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Pris

Hvad er en pris?

Pris defineres som det beløb, man afregner for en vare eller tjeneste.

At forstå prisbegrebet indebærer at erkende den værdi, der udveksles ved køb af varer og tjenester. I nutidens økonomi udtrykkes dette som regel i monetære enheder, men historisk set har byttehandel også udgjort en væsentlig del af værdiudvekslingen.

Mekanismerne bag prisfastsættelse

Prisdannelsen for en vare eller tjeneste påvirkes af en række faktorer, primært udbud og efterspørgsel. Dette princip forklarer, at prisen stiger, når efterspørgslen overstiger udbuddet, og falder, når udbuddet overstiger efterspørgslen. Fuldkommen konkurrence er en situation, hvor markedet alene bestemmer prisen, baseret på efterspørgslen.

Regulering af priser

I nogle tilfælde kan priser reguleres af offentlige myndigheder eller gennem markedsinterventioner, for at sikre fair konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Dette ses eksempelvis i EU’s regulering af markeder med begrænset konkurrence eller i Danmark med regulering af huslejepriser.

Prissætning i forskellige økonomiske systemer

I markedsøkonomier er udbud og efterspørgsel hovedfaktorerne i prisfastsættelse, mens planøkonomier ser en statsstyret fastsættelse af priser, hvor markedskræfterne spiller en minimal rolle.

Ydre påvirkninger på prisfastsættelse

Priser kan også påvirkes af eksterne faktorer som priskrig, hvor virksomheder sænker priserne drastisk for at vinde markedsandele, hvilket kan resultere i kortsigtede tab.

Inflation og deflation

Markedets dynamikker fører ofte til prisændringer over tid, typisk i form af inflation, hvor priserne generelt stiger. Deflation, derimod, er en situation, hvor priserne falder, hvilket kan have negative økonomiske konsekvenser.

Konkurrence og priskrig

Konkurrencen om markedsandele kan udløse priskrige, hvor virksomhederne sænker priserne betydeligt, ofte med det formål at udkonkurrere rivaler, hvilket stiller høje krav til virksomhedernes økonomiske robusthed.