Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

ATP

Hvad er ATP?

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er en dansk pensionsordning, som er lovpligtig for de fleste lønmodtagere, der arbejder mere end 9 timer om ugen. Denne ordning sikrer lønmodtagere en ekstra indkomst ved siden af folkepensionen, når de går på pension.

Grundprincipper for ATP

ATP-bidraget er et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor arbejdstageren betaler en tredjedel, og arbejdsgiveren betaler de resterende to tredjedele. For en fuldtidsansat i 2024 er det samlede månedlige bidrag fastsat til 297 kr., hvoraf medarbejderens andel udgør 99 kr.

ATP for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at indbetale til ATP, men de har mulighed for at tilmelde sig ordningen frivilligt. Dette valg bør træffes ud fra individuelle overvejelser omkring pensionsopsparing.

Udbetaling af ATP

ATP-pensionen udbetales først, når en person når pensionsalderen. Ordningen er designet som en tilføjelse til den almindelige folkepension, og bidrager dermed til økonomisk sikkerhed i alderdommen. Det er ikke muligt at få udbetalt ATP før pensionsalderen, selv i tilfælde af tidlig pensionering eller permanent udrejse fra landet.

Hvordan beregnes ATP-udbetaling?

Den samlede udbetaling fra ATP afhænger af, hvor meget der er indbetalt gennem arbejdslivet. Jo længere en person har været aktiv på arbejdsmarkedet og bidraget til ATP, desto højere vil den månedlige udbetaling være. Det er muligt at logge ind på pensionsinfo.dk med NemID for at se de samlede indbetalinger og den forventede udbetaling.

Bogføring af ATP-bidrag

For virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, er det vigtigt at bogføre ATP-bidrag korrekt. ATP-bidraget er en del af de samlede lønomkostninger og skal derfor inkluderes i virksomhedens regnskab.