Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Kapacitetsomkostninger

Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger repræsenterer de faste udgifter, som en virksomhed har til at opretholde sin driftskapacitet, uafhængigt af hvor meget der produceres eller sælges. Disse omkostninger inkluderer typisk udgifter som husleje, forsikringer, og lønninger, som ikke varierer med virksomhedens produktions- eller salgsvolumen. Forståelse og håndtering af kapacitetsomkostninger er afgørende for virksomheders budgettering og finansielle planlægning.

Forskellige typer kapacitetsomkostninger og deres betydning:

  • Kontante Kapacitetsomkostninger: Dette dækker over udgifter, der betales løbende og direkte relaterer sig til virksomhedens driftskapacitet, som husleje, forsikringer, og lønninger.
  • Salgsfremmende Omkostninger: Disse udgifter anvendes til at øge virksomhedens salg og omfatter eksempelvis reklamekampagner og markedsføringsaktiviteter. Selvom disse omkostninger har til formål at booste salget, er de ikke direkte korrelerede med salgsvolumen.
  • Afskrivninger: Afskrivninger er en måde at fordele anskaffelsesomkostningen af langvarige aktiver over deres forventede brugstid. Det betyder, at selvom en maskine eller et udstyr betales på købstidspunktet, afspejles dens omkostning i regnskabet over flere år.

Kapacitetsomkostninger som nøgletal

Kapacitetsomkostninger per enhed giver indsigt i de faste omkostningers effekt på virksomhedens enhedsomkostninger og kan hjælpe med at identificere muligheder for effektiviseringer.

Forskellen mellem kapacitetsomkostninger og variable omkostninger:

Den primære forskel ligger i, hvordan omkostningerne varierer i forhold til virksomhedens aktivitetsniveau. Variable omkostninger ændrer sig direkte med produktionens volumen, såsom råmaterialer og energiforbrug, mens kapacitetsomkostninger forbliver konstante uanset virksomhedens output.

Hvor er kapacitetsomkostninger i resultatopgørelsen?

I resultatopgørelsen placeres kapacitetsomkostningerne efter dækningsbidraget, som er forskellen mellem omsætning og variable omkostninger, hvilket giver indsigt i, hvor meget der er tilbage til at dække de faste omkostninger og generere overskud.