Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Årsrapport

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en detaljeret redegørelse for en virksomheds økonomiske situation og udvikling i løbet af et regnskabsår. Den består af flere komponenter, som tilsammen giver et omfattende billede af virksomhedens performance og finansielle status.

Hvad indholder en årsrapport?

En årsrapport indeholder typisk:

  • Årsregnskab: Dette inkluderer resultatopgørelsen, balancen og noter, der yderligere forklarer regnskabsposterne.
  • Koncernregnskab: For virksomheder, der er en del af en koncern, skal der udarbejdes et koncernregnskab, hvis det er påkrævet.
  • Ledelsesberetning: Heri beskriver ledelsen årets vigtigste begivenheder samt fremtidsudsigter.
  • Ledelsespåtegning: En bekræftelse fra ledelsen på, at årsrapporten er korrekt. Dette er dog kun påkrævet, hvis virksomheden har mere end ét ledelsesmedlem.
  • Revisionspåtegning: Hvis virksomheden er revisionspligtig, indeholder årsrapporten også en revisionspåtegning fra en uafhængig revisor.
  • Frivillige beretninger: Virksomheden kan vælge at inkludere yderligere rapporter, f.eks. om bæredygtighed eller social ansvarlighed.

Krav til årsrapportens indberetning

Kravene til, hvem der skal indberette en årsrapport, varierer baseret på virksomhedens retlige form. Generelt skal anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) udarbejde og indberette en årsrapport, medmindre særlige forhold fritager dem. Personligt ejede virksomheder, som enkeltmandsvirksomheder, er typisk ikke underlagt denne pligt.

Regnskabsklasse og årsrapport

Virksomhedens regnskabsklasse har stor indflydelse på, hvad årsrapporten skal indeholde. I Danmark er der fire regnskabsklasser (A, B, C og D), hvor kravene stiger med klassen.

Indberetningsfrist

For ikke-børsnoterede selskaber er fristen for indberetning af årsrapporten senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Forsinkelse i indberetningen kan medføre afgifter og i værste fald tvangsopløsning af virksomheden.

Årsrapportens vigtige betydning for en virksomhed

Årsrapporten spiller en kritisk rolle i virksomhedens kommunikation med interessenter, såsom investorer, kreditorer og medarbejdere. Den giver indsigt i virksomhedens finansielle sundhed og er grundlag for strategisk beslutningstagning.