Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Acontobetaling

Hvad er en acontobetaling?

En acontobetaling er en form for betaling, der foretages løbende og er almindelig i mange forretningstransaktioner.
Acontobetalinger kan være forskudsbetalinger, der foretages over tid, eller afdrag på en vare eller ydelse, som betales i flere dele.

Almindelige anvendelser af acontobetalinger

Acontobetalinger anvendes bredt i forskellige sammenhænge. De er almindelige i lejeboligforeninger, hvor de ofte bruges til at opkræve varmeudgifter månedligt med den endelige opgørelse foretaget senere på året.

Denne betalingsform er også udbredt i forbindelse med større projekter, hvor en fast pris aftales og opdeles i flere betalinger over tid. Dette giver virksomheder fleksibilitet i deres faktureringsstrategi, hvor de kan vælge mellem samlede fakturaer eller acontobetalinger.

Momshåndtering i acontobetalinger

Momsmæssig behandling er en væsentlig del af acontobetalinger. For hver acontobetaling skal der afregnes moms, hvilket betyder, at momsafregningen skal ske på det tidspunkt, betalingen finder sted.
Et eksempel på opdeling af en samlet regning i acontobetalinger viser, hvordan moms inkluderes i hver delbetaling, og det samlede beløb inklusive moms beregnes.

Implementering af acontobetalinger

Implementering af acontobetalinger i et regnskabsprogram, såsom oprettelse af delfakturaer, giver virksomheder mulighed for at tilbyde deres kunder fleksible betalingsmuligheder. Dette kræver dog, at visse moduler, som lagerstyring, ikke er tilknyttet.

Yderligere termer at overveje

A conto
Faktura
Momsopgørelse
Periodisering