Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Mellemregningskonto

Hvad er en mellemregningskonto

En mellemregningskonto anvendes til at registrere økonomiske transaktioner mellem en virksomheds ejer og virksomheden selv, især i tilfælde hvor ejeren personligt har afholdt udgifter på virksomhedens vegne. Denne konto faciliteter en klar adskillelse af personlige og virksomhedsmæssige finanser ved at registrere når ejeren lægger ud for virksomheden eller indsætter penge i den.

Mellemregningskontoen er en del af virksomhedens balance og findes typisk i sektionen for gæld og egenkapital. Denne konto er standard i mange bogføringsprogrammer og er essentiel for korrekt bogføring af de økonomiske interaktioner mellem ejer og virksomhed.

Funktionsmåde for en mellemregningskonto

Når en ejer afholder en udgift for virksomheden fra personlige midler, skal dette bogføres på mellemregningskontoen. For eksempel, hvis ejeren betaler virksomhedens telefonregning fra en privat konto, noteres dette med en debitering på telefonudgiftskontoen og en kreditering på mellemregningskontoen.

Eksempel på bogføring med mellemregningskonto

En postering på mellemregningskontoen kan indikere enten et tilgodehavende eller en forpligtelse overfor virksomheden. Et negativt tal på kontoen betyder, at virksomheden skylder ejeren penge, mens et positivt tal indikerer, at ejeren skylder virksomheden penge. Dette giver en løbende opgørelse over de finansielle forhold mellem ejer og virksomhed.

Det anbefales at konsultere en revisor for at sikre, at mellemregningskontoen håndteres korrekt og tilpasses specifikt til virksomhedens behov.

Relaterede begreber:

Bogføring
Postering