Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Goodwill

Hvad er Goodwill?


Goodwill er den ekstra værdi en virksomhed har ud over den umiddelbare værdi af dens fysiske og økonomiske aktiver. Denne værdi kan være baseret på virksomhedens brand, omdømme, kundebase, medarbejderrelationer eller andre immaterielle elementer, der bidrager til virksomhedens evne til at generere overskud i fremtiden.

Bogføring af Goodwill

Goodwill bogføres som et immaterielt anlægsaktiv i virksomhedens balance og opstår typisk i forbindelse med opkøb, hvor købsprisen overstiger den fair værdi af de identificerbare nettoaktiver. For at bogføre goodwill korrekt i regnskabet, kan det være nødvendigt at oprette specifikke konti i dit regnskabsprogram, som f.eks. e-conomic, hvor du manuelt kan tilføje disse poster.

Goodwill som en immateriel værdi

Goodwill er en del af virksomhedens immaterielle anlægsaktiver og anses for at være en vurdering af virksomhedens evne til at generere fremtidige indtægter, der ikke direkte kan tilskrives fysiske aktiver eller kapital. Denne type værdi er ofte svær at kvantificere, da den bygger på subjektive vurderinger af virksomhedens potentiale og markedsposition.

Aktivering og afskrivning af Goodwill

I regnskabet aktiveres goodwill og afskrives over dens forventede nyttige levetid. Det er dog vigtigt at bemærke, at reglerne for afskrivning af goodwill kan variere afhængigt af regnskabsprincipperne i det pågældende land. I nogle tilfælde kan det være, at goodwill ikke afskrives, men i stedet testes årligt for værdiforringelse.

Goodwill ved virksomhedsoverdragelse

Ved salg eller køb af en virksomhed spiller goodwill ofte en central rolle i prisfastsættelsen, da den repræsenterer den merværdi, køberen betaler for virksomheden ud over værdien af de fysiske aktiver. Dette kan inkludere virksomhedens brandværdi, loyal kundebase, eller andre fordele, som køberen vurderer vil generere fremtidige overskud.

Skattemæssige overvejelser

Skattemæssigt behandles goodwill ofte på samme måde som andre immaterielle aktiver, og det kan have implikationer for virksomhedens skattepligtige indkomst. Det er vigtigt at konsultere en revisor eller skatterådgiver for at forstå de specifikke skattemæssige konsekvenser af goodwill i forbindelse med virksomhedstransaktioner.

Goodwill repræsenterer altså en væsentlig del af virksomhedens værdi, som ikke umiddelbart er synlig i de fysiske aktiver eller finansielle poster, men som spiller en afgørende rolle i virksomhedens langsigtede succes og værdiskabelse.