Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

OCR

Hvad betyder OCR?

OCR, som står for Optical Character Recognition (optisk tegngenkendelse), er en avanceret digital teknologi anvendt til automatisk at genkende og aflæse trykte eller håndskrevne bogstaver, tal og andre tegn fra dokumenter. Denne teknologi omdanner scannet tekst til en maskinlæsbar form, hvilket effektiviserer databehandlingen og minimerer manuelt tastearbejde.

I økonomisystemet e-conomic anvendes OCR-teknologi til automatisk at aflæse og bearbejde data fra bilag og fakturaer via Smart Inbox-funktionen. Dette letter bogføringsprocessen ved automatisk at udfylde relevante posteringer baseret på den genkendte tekst, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for fejl.