Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Skattestyrelsen

Hvad er Skattestyrelsen?

Skattestyrelsen, en afgørende brik i Danmarks skatteforvaltning, spiller en central rolle i at sikre, at både borgere og virksomheder opfylder deres skattemæssige forpligtelser. Oprettet i 2018 som afløser for SKAT, er den en del af en bredere organisatorisk omlægning inden for skatteministeriet, designet til at forbedre effektiviteten og specialiseringen inden for skatteopkrævning og administration.

Funktion og struktur

Med omkring 5.000 ansatte fordelt på 20 lokationer landet over, er Skattestyrelsen dedikeret til at opretholde retfærdigheden og præcisionen i skattesystemet. Organisationen er opdelt i to primære sektioner – Borger og Erhverv – for at tilgodese de specifikke behov hos henholdsvis private borgere og virksomheder. Denne opdeling sikrer, at Skattestyrelsen kan håndtere et bredt spektrum af skattemæssige spørgsmål, lige fra personlige skatteforhold til komplekse virksomhedsrelaterede afgifter.

Tjenester og tilgange

For at facilitere let adgang til skattemæssige oplysninger og bistand, tilbyder Skattestyrelsen en række digitale tjenester, herunder online konsultation og værktøjer til selvhjælp, såsom Skatteopgørelsen for brugere af specifikke regnskabsprogrammer. Dette understreger styrelsens fokus på at anvende teknologi til at gøre skatteadministrationen mere tilgængelig og forståelig for alle danskere.

Fra SKAT til Skattestyrelsen

Transformationen fra SKAT til Skattestyrelsen markerer en ny æra inden for dansk skatteadministration, med en model baseret på syv specialiserede styrelser. Dette skifte har til formål at skabe en mere fokuseret og effektiv tilgang til skatteopkrævning, hvor hver styrelse håndterer sit eget specifikke ansvarsområde. Skattestyrelsens eksistens er et direkte resultat af denne strategi, med en klar mission om at forbedre skattebetalingens præcision og rettidighed.

Kontakt Skattestyrelsen

At komme i kontakt med Skattestyrelsen er gjort nemt gennem en række kanaler, herunder deres hjemmeside og direkte kommunikation via telefon, hvilket sikrer, at borgere og virksomheder hurtigt kan få adgang til den information og bistand, de har brug for.

Skattestyrelsen forpligter til at sikre der opskræves skat korrekt

Skattestyrelsen repræsenterer en vigtig institution i Danmarks skattesystem, med en dyb forpligtelse til at sikre en retfærdig og effektiv skatteopkrævning. Gennem sin moderne tilgang og opdeling i fokuserede afdelinger er styrelsen godt positioneret til at håndtere de skattemæssige udfordringer i en digital tidsalder.