Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

IFRS

Hvad er IFRS?

International Financial Reporting Standards (IFRS) udgør en samling af globalt anerkendte regnskabsstandarder udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB). Disse standarder sikrer ensartethed og sammenlignelighed i finansiel rapportering på tværs af internationale grænser, hvilket gør det lettere for virksomheder, investorer, og andre interessenter at forstå og sammenligne finansielle oplysninger globalt.

IFRS’s formål og anvendelse

IFRS’s primære formål er at skabe en konsistent regnskabspraksis på globalt plan. Ved at følge disse standarder kan virksomheder præsentere deres finansielle situation, præstation, og pengestrømme på en måde, der er nem at forstå og sammenligne internationalt. Dette fremmer gennemsigtighed og tillid blandt investorer, långivere, og andre brugere af finansielle rapporter.

Alle børsnoterede selskaber inden for EU er forpligtet til at anvende IFRS i deres koncernregnskaber, hvilket giver et retvisende og sammenligneligt billede af koncernens finansielle situation. For virksomheder, der ikke er børsnoterede, eller for individuelle datterselskabers regnskaber, er anvendelsen af IFRS dog valgfri.

Frivillig anvendelse af IFRS

Selvom IFRS primært er målrettet børsnoterede virksomheder, kan ikke-børsnoterede virksomheder og andre organisationer også vælge at anvende IFRS frivilligt. Dette kan være særligt fordelagtigt for virksomheder med internationale operationer eller dem, der søger investeringer fra udenlandske investorer, da det kan lette forståelsen og sammenligningen af deres finansielle rapporter.

Den enkelte EU-medlemsstat har mulighed for at udvide anvendelsen af IFRS til også at omfatte andre typer virksomheder end de børsnoterede selskaber. I Danmark, som eksempel, har man valgt ikke at indføre yderligere krav om anvendelse af IFRS ud over dem, der gælder for børsnoterede virksomheder.

IFRS 16 – Leasingstandard

En af de mere prominente IFRS-standarder er IFRS 16, som omhandler regnskabsmæssig behandling af leasing. Denne standard kræver, at leasingaftaler indregnes i balancen for leasingtageren, hvilket har medført en væsentlig ændring i, hvordan virksomheder rapporterer om deres leasingforpligtelser. IFRS 16 sikrer, at virksomhederne giver et mere fuldstændigt billede af deres finansielle forpligtelser og ressourcer.

IASB’s rolle

International Accounting Standards Board (IASB) har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af IFRS. De har hovedsæde i London og arbejder for at fremme og sikre global anvendelse af disse standarder for at styrke tilliden til og gennemsigtigheden af international finansiel rapportering.

For virksomheder, der skal navigere i kompleksiteten af IFRS, tilbyder regnskabsprogrammer som e-conomic værktøjer og ressourcer til at lette overholdelsen af disse standarder, hvilket gør det nemmere at udarbejde korrekte og sammenlignelige finansielle rapporter.